הודעות משרד החקלאות

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית מרס 2013

7/03/2013

בקשה לתמיכות למרכזי מבקרים לתיירות חקלאית 2012

25/01/2012

הנחיות בנוגע לקבלת היתר לשימוש חורג - שעבוד יבול

24/10/2011

נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2012

11/10/2011

נוהל מיכון חוסך כח אדם לשנת 2011

22/09/2011

נוהל מיכון חוסך כח אדם לשנת 2011

21/08/2011

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (4.2011)

28/04/2011

תשלומי מע"מ עבור תמיכות

25/08/2010

נוהל תמיכה במגדלי כרם יין בגין נזקי משקעים שירדו בשנת 2010

5/07/2010

מיכון חוסך כ"א - תאריך קובע לתחילת ביצוע

17/03/2010

בקשה לקבלת מידע - נזקים שנגרמו לכרמי יין עקב משקעים שירדו בינואר 2010

14/03/2010

מיכון חוסך כ"א - תוספת מיכון לרשימות שהופצו

14/02/2010

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון מרץ - 2010)

24/03/2010

תנאי שיווק ענבים מאזור חברון, מקור פלסתינאי, ליקבים בישראל וליקבים בתחומי הרש"פ

15/09/2009

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון ספטמבר - 2009)

10/09/2009

קרנות סיוע כלכלי לחקלאים

החקלאות הישראלית מתמודדת בחודשים האחרונים עם המשבר הכלכלי העולמי והמקומי. בעקבות המשבר נקלעו חקלאים לקשיים בשל ירידת שערי המטבע והמיתון העולמי. על מנת לסייע לחקלאים, מעודד משרד החקלאות ופיתוח הכפר חקלאים לפנות לקרנות המעמידות הלוואות מהירות בערבות מדינה בטרם יקלעו למשבר, ממנו יהיה קשה להתאושש.
7/04/2009

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 9-2009)

7/04/2009

נוהל התמיכה בחקלאים בשל ההפחתה בהקצאת המים לשנת 2009

לאור המשבר העמוק במשק המים והמחסור החריף במים שפירים, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב על קיצוץ כמויות המים המוקצות לחקלאות לשנת 2009, בהשוואה לכמויות שהוקצו לשנת 2008, בכמות של 100 מיליון מטר מעוקב – דהיינו, הפחתה של כ- 22%.

3/02/2009
דרונט בניית אתרים