מחקרים

סיכום ועדת שיפוט מחקרים לשנת 2014

בחינת ההשפעה של שיטות זמירה ועיצוב על איכות הענבים והיין - 2011-2013

הדברת קימחון הגפן בכרמי יין 2011-2013

השפעת כנות גפן מרסנות על הזן קברנה סובניון - 2011-2013

מיזם הפחתת וירוסים בכרמי יין

שימוש בשיח אברהם או החומר הפעיל מנדיפיו להקטנת האוכלוסיה של Hyalesthes obsoletus הוקטור של מחלת הצהבון לגפנים - 2011-2013

הגברת היעילות ושיפור הבטיחות בהדברת עשבים רעים בכרמי יין - 2011-2013

השפעה של יישום קומפוסט על התבטאות מחלת צהבון בגפני יין

התפתחות מחלת הבוטריוספריה בכרמי גפן יין - ממצאים ראשוניים - 2012

בחינת מודל השקיית ענבי יין בזן מרלו בכרם חולדה - 2011

שיפור איכות הפיגמנטציה בענבים למאכל ויין

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת האוכלוסיה של וקטור מחלת הצהבון בגפנים

ניקוי גפנים מוירוסים ע"י הקפאה וגידול מחדש של אמירי צמיחה ופיתוח שיטות יעילות לאבחון נגיעות בוירוסים

השפעת הכנה על מדדי צימוח, הבשלה ואיכות יין בזנים מרלו וקברנה סוביניון

גישה חדשה לדיכוי מחלת הצהבון בגפן ע"י ביטוי נוגדנים ספציפיים לפיטופלסמה

ניסויים להדברת מחלת הזרוע המתה

ניתוח ומידול מרחבי של התפשטות מחלת קיפול העלים בכרמים בעזרת מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג) והשפעת הכנימות הקמחיות

פיתוח כלים להקטנת השונות ובקרת נוף בכרם להעלאת איכות היין

דרונט בניית אתרים